Det händer här och nu

I Skellefteå sker nu fantastiskt stora investeringar inom grön omställning. Närmast finns Northvolt och med dem även andra företag som etablerar sig i kommunen. Det beräknas bli 5000 nya invånare till 2025 och 10 000 nya arbetstillfällen inom en 10-årsperiod i Skellefteå.

Skellefteå kommun står i en unik position att bidra i omställningen till ett hållbart samhälle med etableringen av Northvolt och de naturtillgångar vi har med vatten, skog och mineraler. Detta innebär en enorm möjlighet men också en lika stor utmaning för vår kommun! Centerpartiet har en känsla och oro för att S- och V-majoriteten inte till fullo har förstått komplexiteten av denna snabba tillväxt. Nu behövs det tydliga strategiska planeringar och satsningar från kommunledningen, för att klara den stora samhällsomvandlingen som sker väldigt snabbt.

Samhällsomvandlingen spänner inom flera discipliner såsom bostäder, infrastruktur, utbildning, och service. Det här kräver fokus på leverans och genomförande av utvecklingsmöjligheter som öppnats i och med de etableringar som sker i Skellefteå.

Centerpartiet ser att strategisk inriktning, planering och utförande halkar efter i tid och vi ser att det inte finns kapacitet i organisationen att ”hänga med” i den snabba omvandlingen som behövs. Det är inte bara industriområden och centrala stan som är berörda. För våra tätorter och landsbygder finns inte resurser att möta den efterfrågan på planer för utveckling som bygderna skriker efter.

Centerpartiet anser att det behövs en tydligare strategisk ledning, med förstärkning av professionell kompetens så att helheten blir tydlig och att viktiga satsningar kan planeras utifrån hela samhällsuppdraget. Det borde till exempel vara självklart att det finns en väl utarbetad översiktsplan för hela kommunen, som nu kommer att förändras i och med den snabba tillväxt som planeras.

Idag ser vi att det finns stuprör mellan olika avdelningar och olika funktioner vilket hämmar arbetet. Det är inte optimalt att de behov som uppstår inte hinner tillgodoses i tillräckligt tempo. Därför behövs förstärkningen för att kunna bistå och vägleda de olika funktionerna så att hela organisationen blir delaktig i omvandlingen.

Centerpartiet ser möjligheterna att kunna vara framåt i den snabba utvecklingen genom att tillsätta en tydligare strategisk ledning med förstärkning av professionell kompetens, i t.ex. ett projektkontor, för att driva och genomföra Skellefteå kommuns utvecklingsuppdrag.

Med anledning av ovanstående har Centerpartiet lämnat in denna motion till Skellefteå kommunfullmäktige:

  • En samarbetsgrupp tillsätts (i t.ex. ett projektkontor) för en tydligare strategisk ledning med förstärkning av professionell kompetens, för att driva och genomföra Skellefteå kommuns utvecklingsuppdrag.

// Carina Sundbom, Maria Bernsson, Kjell Bergmark för Centerpartiet i Skellefteå