EL-LADDSTATIONER OCH MILJÖBONUS VID REGIONENS LOKALER OCH VERKSAMHETER

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 29 september att i kommande upphandling av transporter som den gemensamma beställningscentralen för serviceresor, dvs sjukresor och färdtjänstresor, införa en miljöbonus.

Centerpartiet ställde krav med anledning av miljöbonusen att Region Västerbotten ska verka för en snabb utbyggnad av ladd-infrastruktur i anslutning till regionens lokaler och verksamheter som beställningscentralens fordon kommer till. Men S-V-MP-majoriteten i nämnden avslog detta.

Miljöbonusen utfaller om entreprenör har minst 25 % av andelen fordon i fordonsparken som ingår i trafik för serviceresor som är ”rena lätta fordon”. Idag är det bara elbilar och bränslecellsbilar som är ”rena, lätta fordon”.

- För Centerpartiets del är det viktigt att arbeta för fossilfria transporter. För att klara detta behövs en fungerande ladd-infrastruktur i hela regionen, till exempel vid regionens lokaler och verksamheter som sjukresor och färdtjänstresor ofta ansluter till, när man vill premiera elbilar och bränslecellsbilar, säger Carina Sundbom, Centerpartiet och ledamot i Regionala utvecklingsnämnden.

Idag finns det få el-laddstationer för elbilar i inlandet och laddmöjligheter vid regionens lokaler och verksamheter är en förutsättning för att kunna köra sjukresor och färdtjänstresor med en elbil i hela regionen.

- Ska det finnas incitament för att uppnå miljömålen hos branschen så bör det finnas tillgänglig ladd-infrastruktur, inte bara en miljöbonus, som blir ganska tandlös om det inte går att ladda elfordonen, avslutar Sundbom.

Carina Sundbom, Centerpartiet, ledamot i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten

Ulf Eriksson, Centerpartiet, ersättare i Regionala utvecklingsnämnden

Olle Edblom, Centerpartiet, ersättare i Regionala utvecklingsnämnden