Region Västerbotten ska ha Sveriges bästa förlossningsvård

Pressmeddelande 2021-11-17

Centerpartiet vill att Region Västerbotten sätter upp ett mål om att Västerbotten ska ha landets bästa förlossningsvård. Ett mål som inte får stanna vid fina ord. Det måste leda till konkreta förbättringar, och visa vägen mot en ljusnande framtid.

 

För de expansiva delarna av länet är en god förlossningsvård väldigt viktigt. De som flyttar till en expansiv ort är ofta i barnafödande ålder. För inlandet skulle en nedläggning av förlossningen i Lycksele vara en katastrof. Stora avstånd för växande fjällorter där många unga familjer bosätter sig behöver sin trygghet.

Vi måste ha en bra och tillgänglig förlossningsvård i hela länet. Att ha landets bästa förlossningsvård skulle underlätta rekrytering av förlossningspersonal till våra tre sjukhus.

 

För att ha landets bästa förlossningsvård måste vi bland annat möta personalens önskan om en barnmorska per födande, förbättrad lönepolitik och arbetsmiljö, högre grundbemanning, ha en långsiktigt fungerande sommarbemanning samt funktionella lokaler. Detta innebär även att vi måste underlätta för dem som vill utbilda sig till förlossningspersonal.

 

Ett av Västerbottens nuvarande mål säger ”Västerbotten är det barnvänligaste länet”. Att sätta ett mål om att vi ska ha landets bästa förlossningsvård förstärker målet om barnvänlighet på det sättet att det ger barnen och föräldrarna bästa möjliga start.

 

Västerbotten sticker ut globalt i den gröna omställningen och behöver inflyttning av människor. Att ha Sveriges bästa förlossningsvård skulle öka attraktiviteten för de människor vi vill ska flytta hit.

 

Vi önskar att regionen snarast påbörjar arbetet med att nå Sveriges bästa förlossningsvård. Det kommer att ta tid att nå målet men om Region Västerbotten visar på en konkret vilja att ta fram en långsiktig plan för att nå Sveriges bästa förlossningsvård så kan det redan tidigt få en positiv effekt för trygghet för medborgare och framtidstro för personalen.

 

Håkan Andersson (C)


Maria Kristoffersson (C)


Ewa-May Karlsson (C)


Lars Bäckström (C)


Carina Sundbom (C)


Jon Essebro (C)


Petra Svedin (C)