Centerpartiets Krets- och Nomineringsstämma 14 Februari

Härmed kallas och inbjuds alla medlemmar i C, CK och CUF till årsstämma med Centerpartiet i Skellefteå, måndagen den 14 februari.

Tid: Stämman börjar 18.30 med Ombudsanmälan från 18.00.

Plats: Digitalt via Zoom. Information, handlingar och inloggning är utskickade.

Gäst: Mattias Larsson, Distriktsordförande Centerpartiet Västerbotten och Partistyrelseledamot.

Information inför valet 2022, slutnominering och fastställande av Centerpartiets kommunvalsedel 2022. Därefter övriga årsmötesförhandlingar enligt fördragningslista.

I Coronans spår kommer årsmötet enligt tidigare beslut fortfarande att hållas digitalt.

Alla medlemmar är varmt välkomna!