Bättre integration - För Skellefteås bästa

Skellefteå välkomnar nya invånare – men för att de ska stanna i Skellefteå behövs bättre integration. Vi behöver många nya människor till Skellefteå med anledning av de nya industrierna som etablerar sig här. De kommer för tillfälliga jobb, fasta jobb, det är medföljande partners och det är även nyfikna turister som besöker Skellefteå. Även människor på flykt från oroliga områden kommer till Skellefteå. Centerpartiet välkomnar alla dessa nya människor, alla behövs. Men för att de som kommer hit ska vilja stanna, komma in i samhället, trivas och må bra så behövs krafttag och ett tydligt arbete för detta.

Skellefteå kommun har en integrationsstrategi och den fungerar till viss del. Det arbetas med att tillvarata arbetskraften, det satsas på vuxenutbildning och kollektivtrafiken i centrala Skellefteå har utökats. Skellefteå är även erkänt duktiga på att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Men det saknas ett tydligt ledarskap i kommunen för att ta tag i de utmaningar som finns. När det gäller bostäder så har majoriteten inte varit tillräckligt framsynta och bostadsbyggandet kom igång alldeles för sent. Nu är det bostadsbrist i hela kommunen. Ska inflyttningen bli bestående och hållbar så måste skolorna vara attraktiva och barnomsorgen måste finnas nära hemmet/jobbet och snabbt kunna erbjuda förskoleplats när föräldrarna kommer i arbete. För fungerar det inte för en hel familj i Skellefteå stannar man inte kvar här.

Alla vi som bor här har också ett ansvar att möta de nya invånarna, för lokalsamhället är viktigt för att trivas och må bra. Centerpartiet ser att aktiviteter som samlar människor är viktiga för att ge liv åt stan, våra samhällen och byar, och öka tryggheten. Här spelar föreningslivet, kulturen, studieförbunden och civilsamhället en viktig roll. Ökad gemenskap ger ett trivsammare och tryggare samhälle. Flerspråkighet och kulturell mångfald ska ses som en merit och något som gör Skellefteå större och starkare. Då vill fler stanna, trivas och må bra i vår del av världen.

För Skellefteås bästa.

Centerpartiet har konkreta förslag för bättre integration:

  • Fler mötesplatser i en grön stad. Vi vill se fler samlingspunkter och grönområden där man kan känna gemenskap.
  • Aktiviteter året om vid älven, i centrum, på Vitbergsområdet och i kulturhuset, gör vår stad till en spännande plats året om.
  • Det bör byggas både bostadsrätter och hyresrätter, både större och mindre lägenheter och villor i närhet till varandra.
  • Förskolan och skolan är viktiga platser att bli delaktig i samhället både för våra barn, men även för föräldrarnas möjligheter att jobba
  • Satsa på språkundervisning och samhällsintroduktion för större förståelse för livet i Skellefteå
  • Tydlig och samlad information på kommunens hemsidor, på fler språk.
  • Se över samverkan med studieförbunden för att snabbt skapa språkkurser utöver SFI.
  • Samverkan med civilsamhället/föreningslivet för integration
  • Locka gästarbetarna att stanna och flytta upp sin familj till Skellefteå. Alla behövs.

/Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå