FÖR BARN OCH UNGA I SKELLEFTEÅ

Centerpartiet kan i dagarna presentera ett valprogram FÖR BARN OCH UNGA I SKELLEFTEÅ. Det är ett program som jag stolt kan ställa mig bakom. Några centrala valfrågor vi driver är mindre barngrupper i förskolan och förbättrad arbetsmiljö för att behålla och rekrytera personal. För elevernas bästa.

Skellefteå växer och befolkningen kommer öka väsentligt i Skellefteå kommun de närmaste åren. Det är givetvis glädjande att Skellefteå utvecklas och att vi blir fler. Men det finns stora utmaningar. Förutom bostäder och infrastruktur, behöver vi fler för- och grundskolor och även en ny gymnasieskola behöver byggas.

Till dessa skolor behöver vi personal och lärare. Redan i dag saknas det lärare och sist jag läste annonserna i ”Lediga jobb i Skellefteå” räknade jag till över 60 lediga tjänster inom utbildningssektorn. Det är djupt oroande. Vi har många fantastiska personer som varje dag går till jobbet för att hjälpa våra barn och elever att utvecklas. Men de får slita hårt. Jag har träffat lärare från skolor som bara haft en handfull dagar med full styrka bland personalen detta läsår. Det har ju pågått en pandemi och där fick personal arbeta under tuffa arbetsförhållanden, både under fara för sin egen hälsa och för att klara barn och ungdomarnas tillsyn och skolgång. Så det är en ganska sliten arbetsgrupp som nu även ska klara ett expanderande Skellefteå. Det finns nu flera som söker sig till andra jobb, med bättre arbetsförhållanden och mindre stress. Men det har vi inte råd med. Vi behöver varje utbildad förskollärare och varje legitimerad lärare. För Skellefteås bästa.

Därför har jag svårt att förstå hur majoriteten i Skellefteå tänker kring utbildningsbudget och resultatöverföring. För- och grundskolan gör för 2021 ett resultat på 59 miljoner. Det är främst orsakat av att man inte kunnat hitta behörig personal eller ens obehöriga vikarier. Av detta överför man endast 35 miljoner. Centerpartiet med Alliansen ville på förra fullmäktige öka resultatöverföringen med ytterligare 10 miljoner, förutom de extra miljoner vi lagt i vår budget. Vi behöver både ta hand om den befintliga personalen bättre och kunna locka fler medarbetare med bra arbetsvillkor. När resultatet för hela kommunkoncernen landar på över två miljarder är det rent bedrövligt att inte fler förskollärare eller lärare får ta del av detta och kunna känna sig glada och stolta.

Centerpartiet anser att rimligt stora barngrupper och delaktig personal skapar både trygghet och bra lärande. Vi vill att våra barn och ungdomar ska ha bästa möjliga förutsättningar till en bra uppväxt, oavsett om de bor på landsbygden, i tätorten eller i stan. Förutsättningar för det är att förskola, skola, fritids- och kulturaktiviteter i trygga miljöer finns där våra barn och ungdomar bor och rör sig. Vi vill göra de satsningar som behövs för att nå dit. För barnens bästa.

// Maria Bernsson, vice gruppledare i Skellefteå