TILLGÄNGLIG SJUKVÅRD FÖR
SENIORER I SKELLEFTEÅ

Ett gott liv för Skellefteåregionens Seniorer

Det behövs en nära och mer tillgänglig vård, fler förebyggande hälsoinsatser för äldre, en tryggare vardag, bättre stöd för den som vårdar en anhörig. Vi vill att det Skellefteå ska vara en härlig bygd att åldras i.

Hälsocentraler

Många hälsocentraler i Skellefteåområdet har allvarliga problem. Bland annat håller de stängt under sommaren. Hälsocentralerna har svårt att behålla fast anställd personal. De bemannas i stället med hyrpersonal. Personer med långvariga åkommor får ofta förklara sina problem och behov för ny personal. Hälsocentralerna ska även kunna ge stöd och tips om bättre levnadsvanor. Det är även viktigt att kunna ge bra hjälp vid psykisk ohälsa, inte minst för att minska risken för suicid (självmord). Centerpartiet jobbar för att få bättre fungerande hälsocentraler i Skellefteå. Hälsocentraler där personalen vill stanna!

Sjukhusvård för seniorer i Skellefteå

Stora delar av Skellefteå lasarett är i uselt skick på grund av ett långvarigt eftersatt underhåll. Detta gör det också svårjobbat för personalen. Dålig arbetsmiljö gör det svårt att rekrytera och behålla kompetent och engagerad personal. Det är viktigt att bryta denna negativa utveckling. Det är viktigt att vård som behövs kontinuerligt kan ges i Skellefteå. För mer avancerad vård kan det vara okej att behöva åka till ett annat sjukhus. Centerpartiet vill prioritera renoveringen av Skellefteå lasarett, samtidigt som vi även jobbar för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för personalen.

Vård till multisjuka äldre

Geriatrisk Vårdcentral (GVC) är en modell där den äldre multisjuke efter en grundlig kartläggning och läkarbedömning får en individuell vårdplanering. En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. GVC höjer den enskildes livskvalitet och minskar belastningen för en ansträngd sjukhusvård. Modellen GVC finns redan idag vid en privatdriven hälsocentral i Umeå. GVC kan jämföras med Barnavårdscentraler (BVC) och Mödravårdscentraler (MVC) men är fokuserade på multisjuka äldre i stället för barn respektive mödrar.

Tandvård för äldre

Äldre har en ökad risk att få problem med tänderna, på grund av läkemedelsbehandling, svårigheter att ta sig till tandvården och att sköta sina tänder. En bristande tandhälsa kan medföra sjukdomar och hälsoproblem. Det finns en brist på tandvård i Skellefteåområdet. Det kan vara svårt att få tillgång till ny tandläkare när den tandläkare man haft i många år går i pension. Centerpartiet jobbar för en trygg tandvård i hela Västerbotten.

På många orter erbjuder folktandvården tandvård enbart för barn och unga. Detta på grund av ersättningen från Region Västerbotten för tandvård till barn och unga är för låg. Privata tandläkare väljer då att inte teckna avtal med Regionen om tandvård till barn och unga. Det leder till att folktandvården ger tandvård till barn och unga och privata ger tandvård för vuxna. Centerpartiet vill att ersättningen ska höjas så att den i vart fall täcker kostnaderna för tandvården, så att patienter oberoende av ålder kan vända sig till den tandläkare som passar dem bäst.

Centerpartiets prioriteringar:

  • Arbeta för att det ska vara lätt att få hjälp av väl fungerande hälsocentraler i alla kommundelar.
  • Skapa ökad valfrihet genom att privata hälsocentraler lockas till Skellefteå. Göra det möjligt för läkare att driva små mottagningar.
  • Erbjud alla seniorer en fast vårdkontakt och att de får möta samma läkare eller sjuksköterska vid besök på hälsocentral. De ska inte möta ny hyrpersonal varje gång.
  • Införa Geriatrisk Vårdcentral (GVC) för multisjuka äldre.
  • Korta vårdköerna genom att stärka patientmakten och införa fritt sjukhusval.
  • Prioritera renovering och utveckling av Skellefteå lasarett.
  • Säkerställa att ambulansen kommer inom rimlig tid när man behöver den.
  • Förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för att kunna locka och behålla en kunnig och engagerad personal och införa en rätt till fortbildning.

Vill du veta mer om vad Centerpartiet vill så kan du läsa vidare i "Ett gott liv för Skellefteåregionens Seniorer".

// Håkan Andersson, Ledamot i Region- och kommunfullmäktige