HÄLSOCENTRALERNA SKA VARA ÖPPNA

Centerpartiet kommer att ta de krafttag som behövs för att hålla hälsocentralerna öppna året om. Vi vill att hälsocentralerna ska tillföras mer resurser, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt.

Många hälsocentraler Skellefteåområdet hålls stängda under somrar eller annan tid. I sommar är Kåge och Moröbacke hälsocentraler sommarstängda åtta veckor. Bureå hälsocentral är sommarstängd fyra veckor. Även Boliden/Jörn hälsocentral är delvis stängda. Patienterna hänvisas till andra hälsocentraler.

Att hänvisas till en annan hälsocentral kan göra det mycket svårare att ta sig till hälsocentralen. Att fara till en hälsocentral på en obekant ort kan skapa osäkerhet. Det extra besväret och osäkerheten kan göra att man avstår från att söka hjälp, eller väntar till den egna hälsocentralen öppnat. Att avstå eller skjuta upp besöket kan göra att patientens hälsa riskeras, till exempel ifall det gäller cancer.

Skälet till att hälsocentraler hålls stängda är att man har svårt att klara bemanningen. Det leder till fler problem än bara tillfälligt stängda hälsocentraler. Ett allvarligt problem är att många hälsocentraler har svårt att behålla fast anställd personal. De bemannas i stället med hyrpersonal. Personer med långvariga åkommor måste ofta förklara sina problem och behov för ny personal.

Brister i bemanning gör att hälsocentralerna kan ha svårt att fullt ut utföra sina viktiga uppdrag. Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Förebyggande stöd och tips om bättre levnadsvanor. Vård av äldre multisjuka patienter. Det blir svårt att uppfylla vårdgarantin. Enligt vårdgarantin ska kontakt med primärvården nås samma dag och en medicinsk bedömning göras inom 3 dagar.

Den nuvarande politiska ledningen har bestämt att hälsocentralerna måste ansöka om tillstånd om de ska hålla stängt en tid, helt eller delvis. Regionens egna hälsocentraler kan dock utan konsekvens lösa sina problem genom att stänga hälsocentralen. Det räcker INTE med att säga att hälsocentralerna måste vara öppna. Regionen måste ta krafttag för att lösa de grundläggande problemen. Problem som upprepas sommar efter sommar.

Om Centerpartiet får väljarnas förtroende att vara med och styra regionen kommer vi att ta det krafttag som behövs. Centerpartiet vill bland annat att hälsocentralerna ska tillföras mer resurser, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt.

//Håkan Andersson, ledamot i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige