UTVECKLA SKELLEFTEÅ LASARETT

Centerpartiet vill att ombyggnationen av Skellefteå lasarett påskyndas och prioriteras. Skellefteå lasarett får inte längre upplevas som ”det bortglömda” sjukhuset.

Stora delar av Skellefteå lasarett är i uselt skick på grund av ett långvarigt eftersatt underhåll. Detta gör det svårjobbat för personalen. Dålig arbetsmiljö gör det svårt att rekrytera och behålla kompetent och engagerad personal. Det har bland annat försvårat för förlossningen i Skellefteå. Centerpartiet vill att ombyggnationen av Skellefteå lasarett påskyndas och prioriteras.

Regionen saknar 5 miljarder till de investeringar regionen vill göra fram till år 2032. Det gör det viktigt att prioritera den så nödvändiga renoveringen och utvecklingen av Skellefteå lasarett. Det gör det även viktigt att ha bra kontroll över regionens ekonomi.

Problemet med Skellefteå lasaretts dåliga skick grundar sig på kortsiktiga besparingar som gjort på underhåll och renoveringar. Detta för att kortsiktigt rädda en ekonomi där verksamheten inte kan följa budget. Centerpartiet vill ha en långsiktig plan för framtida underhåll och renoveringar. Detta för att ge en långsiktigt hållbar ekonomi.

Skellefteåområdet har en otrolig tillväxt. Det byggs både företagslokaler och bostäder i en väldig takt. Tillväxten innebär en kraftig inflyttning till regionen. En god och nära vård är viktigt för att Skellefteåområdet ska kännas lockande och tryggt. Där har ett uppgraderat Skellefteå lasarett en viktig roll.

Sjukhuset måste byggas ut med framtidens sjukvård och det framtida Skellefteå i åtanke. Det måste möta behovet av vårdplatser. Det måste ta hänsyn till att expansionen kommer att ge Skellefteå en yngre befolkning, med bland annat ökat tryck på förlossningsvården. Det är viktigt att vård som behövs ofta kan ges i Skellefteå. För mer avancerad vård kan det vara okej att åka till ett annat sjukhus.

//Håkan Andersson, ledamot i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige