SVERIGES BÄSTA FÖRLOSSNINGSVÅRD

Centerpartiet jobbar för att Region Västerbotten ska ha Sveriges bästa förlossningsvård.

Regionen har en hög kvalitet i förlossningsvården. Det finns samtidigt stora utmaningar med kompetensförsörjning och arbetsförhållanden. Det är mycket viktigt att kunna säkra och behålla personal med rätt kompetens. Regionen måste utveckla bättre arbetsstrukturer samt säkra en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Centerpartiet vill att Region Västerbotten ska ha landets bästa förlossningsvård. Då krävs en förbättrad lönepolitik och arbetsmiljö. Grundbemanning måste vara högre för att kunna ha en fungerande sommarbemanning. Lokaler måste vara funktionella och i gott skick. Regionen måste underlätta för dem som vill utbilda sig till förlossningspersonal. Det kan bland annat göras genom uppdragsutbildningar.

Skellefteåområdet har en otrolig tillväxt. Det byggs både företagslokaler och bostäder i en väldig takt. Tillväxten innebär en kraftig inflyttning till regionen. Många som flyttar till Skellefteåområdet kommer att vara i barnafödande ålder. Då är det viktigt att förlossningsvården känns trygg.

Politikerna får inte blunda för problem, utan måste ta ansvar för en trygg och säker förlossningsvård. Samtidigt ska politikerna lita på professionens kompetens och inte detaljstyra verksamheten. Politiker ska vara tydliga med vilka resultat som förväntas. Men på vilket sätt verksamheten uppnår målen är inte politikens roll. Professionens frihet att nå målen ska kombineras med tydliga utvärderingar. För att få en styrning som fungerar i praktiken måste medarbetarna och verksamheterna involveras på ett tidigt stadium.

//Håkan Andersson, ledamot i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige