RÖSTA PÅ CENTERPARTIET

FÖR VÄSTERBOTTENS BÄSTA

Centerpartiet erbjuder ett politiskt ledarskap. Politikerna måste våga ta ansvar för övergripande problem. Samtidigt ska politikerna lita på professionens kompetens och inte detaljstyra verksamheten.

Det politiska styret har länge duckat från sitt ansvar. De har inte tagit tag i problem utan hoppats att de ska lösas sig. Centerpartiet vill göra skillnad. Vi vill ta ansvar över problemen och finna positiva vägar framåt. En jämställd väg som ser hela regionen.

Utveckla hela Västerbotten

Västerbotten har en otrolig tillväxt och det byggs företagslokaler och bostäder i en väldig takt. Tillväxten innebär en kraftig inflyttning till regionen med sina utmaningar. Det måste vara attraktivt och enkelt att driva företag i Västerbotten, och det ska göras med miljöansvar. En allt oroligare värld har avslöjat samhällets sårbarhet. Här är några av Centerpartiets utvecklingsförslag:

  • Underhåll av befintliga vägar, inklusive de små vägarna.
  • Väl fungerande kollektivtrafik i hela länet.
  • Snabbt bredband och stabila mobila tjänster.
  • Stödja små och medelstora företag i hela regionen.
  • Ökad självförsörjning av närodlade livsmedel.

Barn- och unga ska få snabb hjälp

Centerpartiet jobbar för kortare köer till BUP (Barn- och Ungdomspsykiatri). Vi vill att det ska finnas familjecentraler vid alla hälsocentraler. På familjecentralerna finns mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Vi vill att alla barn ska få tillgång till HLT (Hälsa, Lärande, Trygghet). HLT är ett samarbete mellan hälsovård, förskola/skola och socialtjänst, där tanken är att barnen snabbt ska få rätt hjälp.

Hälsocentralerna ska vara öppna hela året

Många hälsocentraler i Skellefteåområdet har allvarliga problem. De har svårt att behålla fast anställd personal. De bemannas med hyrpersonal. Personer med långvariga åkommor måste ofta förklara sina problem och behov för ny personal. Många hälsocentraler hålls stängda under delar av somrarna.

Utveckla Skellefteå lasarett

Centerpartiet vill att ombyggnationen av Skellefteå lasarett påskyndas och prioriteras. Regionen saknar 5 miljarder till de investeringar de vill göra fram till år 2032. Stora delar av Skellefteå lasarett är i uselt skick på grund av ett långvarigt eftersatt underhåll. Detta gör det svårjobbat för personalen. Dålig arbetsmiljö gör det svårt att rekrytera och behålla kompetent och engagerad personal.

Utan personal – ingen vård

En nyckelfråga för vården är att behålla och rekrytera kunnig och engagerad personal. Brist på personal kan leda till inställda operationer, stängda hälsocentraler, dyra hyrlösningar, färre vårdplatser samt långa vårdköer. Därför jobbar vi för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor inom vård och omsorg.