Centerpartiets Nomineringsstämma

Härmed kallas och inbjuds alla medlemmar i C, CK och CUF till Nomineringsstämma med Centerpartiet i Skellefteå, tisdagen den 25 oktober.

Datum: Tisdagen den 25 oktober.

Tid: Stämman börjar 18.30 med Ombudsanmälan från 18.00.

Plats: Lokal Arenan, Campusområdet (ingång vid Campusbiblioteket intill Forumsalen, en trappa ner).

Gäst: Elisabeth Sinclair, Norrbottniabanegruppen, uppdaterar oss om läget kring byggnationerna av Norrbotniabanan.

Fastställande av Centerpartiets ledamöter till nämnder och styrelser i Skellefteå kommun för mandatperioden 2023-2026.

Handlingar är redan utskickade till alla medlemmar och finns även tillgängliga på stämman.

Alla medlemmar är varmt välkomna!