Räkna inte bort landsbygdsborna - sju viktiga punkter

I dagarna fick vi veta att den nuvarande regeringen inte lägger en krona på glesbygdens bränslemackar, eller nåt stöd till kustfiskare efter norrlandskusten. Inte länge sedan fick vi höra att el-stödet bara skulle gå till de som bodde söder om Dalälven.

Verkligt illa för alla oss som bor norr om samma älv. Vi har inte samma förutsättningar vad gäller kollektivtrafik, tåg eller tunnelbana. Vi i norra Sverige behöver också bränsle och el. Men vi ger inte upp, vi fortsätter jobba för att landsbygden ska få rättvisa förutsättningar. Det är faktiskt så att var tredje svensk bor i bygder som definieras som landsbygd.

Centerpartiet har i över 110 år kämpat för att människor ska kunna leva och bo i hela landet, med rättvisa förutsättningar. Att alla människor ska kunna leva sina bästa liv, där de vill leva. För att kunna göra det måste vardagen fungera. Det måste gå att tanka bilen, handla det en behöver, att företag ska kunna anställa och växa, att vården fungerar och att polisen kommer när det sker nåt elände. Det handlar om att lösa konkreta problem i människors vardag, med en politik som förstår landsbygden.

Vi ser nu hur den nationella politiken allt mer fokuserar på städerna söderöver och dess förutsättningar. Det känns som om nuvarande regering sitter i Stockholm och tittar söderut och helt glömt att de har den största delen av landet norr om sig. Detta till trots att det är i norr tillväxten och den gröna omställningen sker. Det är mot oss i norra Sverige världens blickar söker sig för det är här det händer.

Vi i Centerpartiet kommer att fortsätta vara ärliga och inte lova mer än det vi kan hålla. Vi kommer att fortsätta driva på för att:

  • Reseavdraget ändras så att det riktas till de som behöver det mest, som boende i gles- och landsbygd.
  • Det ska bli enklare att bygga bostäder och utveckla företag på landsbygden, även i strandnära lägen.
  • Vården förstärks med mobila team, digitala teknik och en säker ambulanssjukvård.
  • Polisen ska vara närvarande och skapa trygghet, oavsett var du bor.
  • Människor och företag i hela landet ska ha bra mobil- och internetuppkoppling.
  • Förskolor och skolor ska finnas nära där människor bor.
  • Jordbruket får bättre villkor så de kan fortsätta producera mat.

Det här är några av de saker vi jobbar för. Till hösten håller vi en partistämma där vi ska besluta om en stark politik för hela landet. Vill du också vara med och påverka, bli medlem.

Carina Sundbom (C), gruppledare Skellefteå

Lovisa Johansson (C), vice gruppledare Skellefteå

(Foto: Annika Eriksson)