Flytta ut kontoret från Stan

Pandemin har ändrat sättet att jobba och många har valt att arbeta hemifrån. Det går bra med bra uppkoppling i nästan hela kommunen. Därför kan man även bo och verka i en by eller samhälle utanför stan. Men vilka möjligheter finns om man vill inte sitta för sig själv alla dagar, utan att ha någon att fika med eller byta några ord med?

Kontorshubbar ute i våra kommundelar gör det möjligt att få ihop alltihop. En kontorshubb är en öppen kontorslokal som kan delas av flera distansjobbare. Här kan företag eller andra typer av verksamhet hyra arbetsplatser för en eller flera medarbetare. Även kommunanställda kan arbeta i kontorslokalen för att slippa pendla in till stan. Kontorshubben kan innehålla fem-tio kontorsplatser, mötesrum, bra uppkoppling och digital utrustning och ytor för umgänge. Möbler och inredning behöver inte vara nytt, utan kan med fördel återbrukas från andra verksamheter.

Med kontorshubbar i våra kommundelar är det enklare att locka fler att flytta till våra byar och samhällen. Bostadsbristen är stor i Skellefteå och blir det enklare att distansjobba ute i kommundelarna så kan inflyttningen öka även här. Därför vill Centerpartiet att kommunen utreder hur man kan starta kontorshubbar ute i våra kommundelar, för företag, kommunanställda och för andra hyresgäster.

Kontorshubbar bidrar inte bara med nya sätt att arbeta, de bidrar även till ett hållbart samhälle. De kan minska resandet med minskade utsläpp som följd, de bidrar till socialt umgänge och det blir enklare att bo och verka även utanför stan.

Carina Sundbom (C), gruppledare Skellefteå

Håkan Andersson (C), kommunfullmäktigeledamot

(Foto: Simon Rehnström)