Vad är landsbygdens barn värda i Skellefteå kommun?

Centerpartiet vill utvecka barnomsorg och skolor på landsbygderna.

Vi vill se hela Skellefteå hållbart och ser behovet att väga in fler perspektiv än rent utbildningsmässiga vid förändring i kommunens förskole- och skolverksamhet på landsbygderna. Även se till barnperspektivet och skolans betydelse för bygden i stort. Just nu står Vallens förskola i fokus med ett nedläggningshot. Något som Centerpartiet ställer sig kraftigt emot.

Skellefteås landsbygder är bland de mest omfattande och innehållsrika i Sverige, med en natur som slår det mesta. Det är en ynnest och en rikedom för en kommun att ha tillgång till en sådan miljö att vårda och utveckla. Det har Skellefteå förstått att skriva om och framhåller alltid som ett av de främsta argumenten för att folk ska flytta till och bo i kommunen.

2030-strategin har målet att Skellefteå ska växa till 90 000 invånare. Visionen beskrivs med orden ”En hållbar plats för en bättre vardag”. ”Skellefteå är en hållbar plats som tar ansvar för framtida generationer. Här finns en drivkraft och vilja att ständigt utvecklas och vi gör det med respekt för vår miljö, våra människor och våra tillgångar”. ”Skellefteå erbjuder en bättre vardag för alla. Närhet och enkelhet gör att livspusslet går ihop. Här knyts landsbygder och stad samman.”

Detta är en utopi som många på landsbygden inte känner igen sig i. I stället upplever man sig mer som en bortglömd och missgynnad del i det nu växande Skellefteå, och mindre som en fullvärdig del av kommunen. Man finns till för att leverera nyttigheter till staden, men får lite eller inget tillbaka.

Besked om nedläggning av den fullbelagda och väl fungerande förskolan i Vallen kom som en fullständig överraskning och ett fruktansvärt slag för föräldrar och personal på förskolan. En hel bygd med en mängd byar, bönder, företagare och industrier berörs och konsekvenserna kan komma att bli stora och förödande. Detta känns inte som en välkomnande gemenskap där tillit, mod och öppenhet går hand i hand. Det bygger inte framtidstro.

Centerpartiets ståndpunkt är att kommunens stora och små förskolor ska finnas för barnen och för att vardagen med arbete och familj ska fungera. Stad och landsbygd har olika förutsättningar, men är lika viktiga för Skellefteås utveckling och framtid. Skolor på landsbygden har samhällsviktig funktion och måste skyddas från nedläggning genom ökade resurser, där hänsyn tas till små skolors situation.

Maria Bernsson (C), fullmäktigeledamot

Carina Sundbom (C), gruppledare Centerpartiet Skellefteå

(Foto: Ebba Lundgren)