Det saknas människor att anställa i norra Sverige

Ska norra Sverige fortsätta vara motor för ett Sverige som en stark industrination måste regeringen förstå kompetensutmaningen, vikten av att modernisera utbildningssystem och att statliga investeringar måste ske nu.

Det är dags att ta nya starka steg för att bygga Sverige ekonomiskt starkt på lång sikt. En viktig insikt i ett sådant arbete är att se hela Sverige och förstå att tillväxt skapas när människor, företag och samhälle driver på tillsammans. Precis det som nu sker i norra Sverige.

Tyvärr har företagens roll i samhället försvunnit i den politiska debatten. Vi centerpartister saknar satsningar från den sittande regeringen på det som ska lägga grunden för ett starkt Sverige, företagen, företagarna, innovatörerna men även på infrastruktur, modernisering av utbildningssystem och regelförenklingar.

Den stora utmaningen i norra Sverige är att det inte finns människor att anställa. Det är en enorm kompetensbrist, det vill säga det finns så många jobb och så få människor att anställa. Hemtjänsten i Dorotea har problem att få fatt på människor, liksom hotellet i Arvidsjaur har, som Northvolt i Skellefteå har, som Green Steel i Boden har liksom LKAB i Kiruna och den lilla klädaffären i Vilhelmina. Det saknas folk att anställa.

Norra Sverige behöver en enorm befolkningstillväxt om vi ska klara av denna, för landet så viktiga omställning. Då borde regeringen satsa mer på att skapa en global attraktion för Sverige. Vi behöver bli fler norrlänningar, bli globalt attraktiva och få fler människor att flytta hit. Det regeringen då gör är att på alla sätt försöka få färre människor att söka sig till Sverige, få människor att flytta ut och sätta lönetak som gör det svårt för småföretag och kommuner att behålla personal.

Vi måste modernisera utbildningssystemen, få fler decentraliserade utbildningar och att fler vill utbilda sig till de jobb som växer och där bristerna är enorma som inom välfärden. Skatterna på jobb och företagande måste pressas nedåt samtidigt som skattesystemet måste förenklas. Offentliga investeringar i infrastruktur måste till såväl till digitala motorvägar, till vägar, järnväg, flyg och sjöfart.

Sverige har förutsättningar att bli en stark och ledande grön industrination. Sverige som land måste ta vara på de möjligheter som nu skapas i norra Sverige där drivande företag, innovationer och satsningar på klimatomställning leder både till en ökad bruttonationalprodukt, en hållbar tillväxt och med det en starkare välfärd.

Carina Sundbom (C), Regionala Utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Maria Kristoffersson (C), Beredning för kompetensförsörjning, Region Västerbotten

Foto: Johanna Sandgren