RÄDDA SKOGSÄGARNA — CHOCKBESKATTNINGEN SPRIDER RÄDSLA

Vi kräver rättvisa för skogsägarna och respekt för deras äganderätt!!

Att äga och bruka skog i Sverige har historiskt ansetts som en trygg investering. På senare år har den bilden förändrats. Det är obegripligt att vi i ett land där äganderätten formellt ska vara grundlagsskyddad, finner oss i en verklighet där privata skogsägare riskerar att bli skuldsatta till följd av statens byråkrati och tolkningar av lagar och regler.

För några år sedan utbröt en juridisk cirkus när Skogsstyrelsen nekade avverkningar och vägrade betala ersättning till ägare av fjällnära skog. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att detta var fel och därmed skulle skogsägare få ersättning, 125 procent av värdet.

Men samma ägare, som kämpat för sin äganderätt och krävt rättmätig ersättning för statens övertramp, befinner sig nu i en ny kritisk situation när den ersättning de tilldelats vid nekad avverkning hotas av en oskäligt hög skattesats. Det är en fullständig förvrängning av rättvisa och en kränkning av den grundläggande äganderätten.

Skatteverkets tolkning, som nu hotar att beskatta ersättningen som näringsverksamhet, innebär en tuff verklighet för skogsägarna av fjällnära skog. Att ersättningen ska belastas med upp emot 65 procents skatt av hela dess värde, utan möjlighet till avdrag för anskaffningsvärdet, är rent ut sagt förödande. Den samlade beskattningen blir med Skatteverkets tolkning 12 gånger så hög jämfört med för den som fått sin mark gjord till naturreservat.

Det underminerar skogsägarnas ekonomiska trygghet samtidigt som deras förtroende för statens förmåga att skydda deras rättigheter eroderas. I värsta fall står de drabbade kvar med skulder och mark som staten effektivt gjort närmast värdelös.

Det är en mardrömslik situation där ägare av fjällnära skog inte bara har kämpat mot staten för sin äganderätt, utan också tvingas kämpa mot staten för att behålla en bråkdel av den ersättning de tilldelats. Det är en oacceptabel form av dubbelbestraffning som inte kan tolereras.

Nu måste regeringen och de ansvariga ministrarna, Elisabeth Svantesson och Peter Kullgren, agera snabbt och beslutsamt för att rätta till denna orättvisa situation. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att skogsägare inte bara kompenseras rättvist utan också skyddas från orimligt höga skatter som riskerar att skuldsätta dem för livet.

Regeringen måste ta ansvar för att minska de statliga ingreppen i enskilda skogsägares ägande och brukande. Det är inte rimligt att tusentals privatpersoner ska tvingas betala, ibland bära upp stora lån, för att bli ägare till informella naturreservat som de aldrig efterfrågat.

Vi kräver rättvisa för skogsägarna och respekt för deras äganderätt. Det är dags att sätta stopp för denna byråkratiska mardröm och återställa integriteten och tryggheten för enskilda skogsägare i Sverige. Det är vad vårt land och dess grundlagar förtjänar.

Helena Lindahl (C), riksdagsledamot, Västerbotten

Maria Kristoffersson (C), regionpolitiker, Vilhelmina

Mfl.