Attack mot studieförbunden ger ett tystare Sverige

Tidöpartiernas attack mot folkbildningen drabbar landsbygdens och de mindre kommunernas kulturliv och sociala aktiviteter särskilt hårt.

Invånare på landsbygden är särskilt aktiva nyttjare av studieförbundens kulturverksamhet och har fler deltagare i förhållande till sin andel av befolkningen. Här är studieförbunden både samverkansparters, arrangörer och plattform/infrastruktur för kulturutövande, amatörkultur och deltagarkultur. Det är denna viktiga resurs i Småortsveriges civilsamhälle som M, L, Kd och Sd nu på väg att knäcka.

2014 röstade alla riksdagens partier ja till det förslag som alliansregeringen (C, M, FP och KD) utformat för folkbildningen, höjde anslagen och angav för första gången ett eget mål för folkbildningspolitiken.

Nu har en riksdagsmajoritet bestämt att statens stöd till studieförbunden ska skäras ned med en tredjedel fram till 2026.

Tankesmedjorna Fores och Tiden publicerade i mars 2024 rapporten ”ETT TYSTARE SVERIGE. Konsekvensanalys av de minskade statsbidragen till studieförbunden” (fores.se). Nedskärningarna sammanfattas i tre punkter:

  • Minskad närvaro på landsorten.
  • Särskilt utsatta människor drabbas.
  • Nya och höjda deltagaravgifter.

SD har stått för de hårdaste attackerna mot studieförbunden: Allt från påståenden om utbrett, massivt fusk till PLO-gynnande seminarier och till att gängkriminella infiltrerat verksamheten.

Det är uppenbart för alla att slappa rutiner och olämpliga samarbeten måste påtalas och åtgärdas. Nya kontrollrutiner och tydligare styrning har dock nyligen införts. Men när studieförbund ändå drabbas av kollektiv bestraffning och tvingas till mycket omfattande nedskärningar, är nog motivet egentligen är ett annat: Moderaterna, Liberalerna och KD verkar ha lagt sig platta och accepterat SD strategiska plan att en försvagad folkbildning också innebär att svagare politiska opposition.

Västerbotten är ett av de län där studieförbunden har störst verksamhet. Dess verksamhet har i decennier skapat förutsättningar i det lokala kulturlivet, för studiecirklar och föreläsningar, för replokaler för ungdomsband, musikgrupper, konserter och körsång. Helt enkelt som en viktig möjliggörare för lokalt demokratiskt arbete. Och som en brobyggare för det demokratiska samtalet där olika perspektiv möts.

Västerbotten drabbas hårt av att en tredjedel av studieförbundens verksamhet försvinner de närmaste åren. De långsiktiga konsekvenserna riskerar att bli ännu större. En bred verksamhet för folkbildning kan enkelt brytas ner med ett klubbslag – men är oändligt mycket svårare att återskapa.

Heléna Lindahl, Riksdagsledamot C

Carina Sundbom, Gruppledare, Centerpartiet Skellefteå

Lars Weinehall, Styrelseledamot Tankesmedjan Fores

 

(Foto: Janerik