Centerpartiets prioriteringar i regionvalet 2022

Med anledning av det stundande regionvalet har Centerpartiet i Region Västerbotten nu presenterat sina prioriterade punkter.

Arbetsmiljön för vårdpersonalen. Centerpartiet vill att vårdpersonal ska kunna påverka sin egen arbetssituation och att cheferna ska kunna anställa bra medarbetare så att arbetsmiljön blir bättre för alla. Anledningen att det inte är så idag är det bristande ledarskapet. Många chefer är uppgivna och frustrerade över att de inte har resurser eller mandat att lösa den situation de ställts inför. Centerpartiet har förslag om att det högst ska få vara 25 medarbetare per chef inom vård och omsorg och att det bör inrättas en obligatorisk chefsutbildning för alla chefer inom sjukvården och äldreomsorgen.

”Detta är viktiga prioriteringar för att göra arbetssituationen hållbar på sikt. Centerpartiet vill att beslut ska fattas så långt ut i verksamheterna som möjligt, och att Region Västerbotten ska bli en tillitsbaserad organisation, på riktigt.” säger Ewa-May Karlsson, gruppledare och nummer ett på regionlistan Södra.

Förlossningsvården. Centerpartiet har föreslagit att Region Västerbotten ska anta målet om Sveriges bästa förlossningsvård. Detta får inte stanna vid fina ord och Centerpartiet har uppföljande förslag som gör att det faktiskt är möjligt att nå detta mål. Det är uppenbart för Centerpartiet i regionen att grundbemanningen behöver höjas för förlossningspersonal över hela året och se till så att de som utbildar sig till barnmorska får en lön som speglar utbildningens svårighetsgrad. Detta är bara några av många förslag för att komma till rätta med de utmaningar som finns inom förlossningsvården.

Självförsörjning, landsbygd, småföretagande. Västerbotten är långt ifrån självförsörjande vad gäller livsmedel. Pandemin och kriget i Ukraina har visat på nödvändigheten av högre självförsörjningsgrad i regionen och landet. Centerpartiet tycker att Region Västerbotten bör ta ansvar för att ge landsbygderna i länet bättre villkor för att kunna fortsätta bidra till en trygg livsmedelsförsörjning, en hållbar utveckling och skapandet av nya jobb. Det är otroligt viktigt att Västerbotten stärker sin förmåga att producera mer livsmedel och drivmedel på hemmaplan. Avslutningsvis vill Centerpartiet se en ny ledning av Region Västerbotten som kan ge bästa möjliga förutsättningar för företagare i länet att arbeta fram innovativa klimatlösningar för ett hållbart samhälle.

 

Om du vill läsa mer om vilka frågor Centerpartiet driver i Region Västerbotten så hittar du vår Valplattform här.