Vad händer i Umeå kommun med synen på öppenhet?

Mattias Larsson

Sven-Olov Edvinsson

 Debattinlägg av Mattias Larsson och Sven-Olov Edvinsson, publicerat i Vk 20161218.
Inom Umeå kommun så framhålls ofta vikten av medskapande och transparens som viktiga faktorer för att skapa ett tillåtande klimat där goda idéer tillåts växa och öppenheten blir ett verktyg där många tillåts medverka.

Just medskapandets kraft var ett av de argument som användes i ansökan om att bli kulturhuvudstad.

Samtidigt tycker vi oss uppleva hur kommunen alltmer sluter sig när det kommer till öppenheten riktat mot våra medborgare, media med flera aktörer.

Vi upplever hur slutenheten växer sig allt starkare, underlagen till oss politiker kallas allt oftare arbetsmateriel och ”finns därigenom inte”, vill man ställa frågor så blir det allt längre till de tjänstemän som kan tänka sig att svara. Vi känner även till exempel där medarbetare hindras i sin yttrandefrihet – brukar i debatten kallas munkavle.

Vi upplever att allt mer av det som sker i kommunen sker bak lyckta dörrar, med minimal insyn från både medarbetare, medborgare och merparten av de förtroendevalda politikerna!

Att referera till underlag som ”arbetsmaterial” eller att vänta med att diarieföra handlingar för att de ej skall synas i diariet är även om det inte skulle vara fel enligt offentlighetsprincipen, som vi ser det knappast ett i alla avseenden lämpligt beteende.

Givetvis finns det ärenden som av sekretesskäl inte kan vara offentliga men vi måste inom kommunen ha sådana egna regler och rutiner att vi inte skall hamna i läget att en domstol skall besluta att kommunen skall lämna ut handlingar.

Utan i de fall som någon går till domstol så skall utfallet alltid landa i att kommunen gjorde rätt.

Vi vet att kompetensen finns inom kommunen. Allt handlar om politikens vilja och inriktning.

Hans Lindberg refererar ofta till ”den nya kommunledningen” för att markera att de S ordföranden som tillträdde efter valet 2014 är en annan grupp av förtroendevalda än gänget som satt 2010 – 2014, vi hade hoppats att det nya gänget skulle vilja se en nystart för Umeå baserat på öppenhet.

I stället upplever många att slutenhetens täcke dragits över kommunen. Vi förväntar oss en kursändring för öppenhet.

Sven-Olov Edvinsson, fullmäktigeledamot (C) i Umeå
Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå