Mötesfriheten är okränkbar i en demokrati

Sven-Olov Edvinsson, 1:e vice ordförande Umeå kommunfullmäktige

  

Pressmeddelande:
Sverigedemokraternas planerade möte i Väven hade förberetts och fått grönt ljus av lokalägaren dvs Umeå kommun. Mötet stördes allvarligt av en demonstration som urartade och ett brandlarm, som allt att döma utlöstes i okynne.

För Umeå kommun är mötesfriheten okränkbar. Det borde även vara en självklarhet för alla! Bakom demonstrationen som urartade fanns representanter för bl.a. ung vänster, vänsterpartiet och ABF samt kulturaktörer som Profilteatern m.fl.

Det inträffade har skapat välgrundad ilska hos många umebor. Därför måste de personer och organisationer som medverkat till det som inträffade på Väven klart och tydligt och snabbt ber om offentlig ursäkt! Stå upp för allas mötesfrihet! Erkänn att händelserna i Väven gynnar en växande intolerans.