Hur nära är din vård?

Att ha en fungerande sjukvård nära är väldigt viktigt för att vi ska känna oss trygga. Vi måste kunna få den vård vi behöver, när vi behöver den. Idag kampanjade vi utanför Norrlandsuniversitets sjukhus. För en bättre primärvård, kortare vårdköer och möjlighet att välja vem jag vill få vård av.

Läs mer om närmare vård på centerpartiet.se