Partipolitiskt oberoende en populistisk hållning

Leif Hognert skriver i ett inlägg i VK den 15 augusti, att kyrkan som en följd av den kristna tron har en politisk utgångspunkt. Han exemplifierar detta med frågor som rör utanförskap, fattigdom och negativ särbehandling. Att kyrkan vill vara på de svagas sida och deras röst. Följ debatten på vk.se/tag/kyrkoval

Allt detta håller jag helt med honom om. Men jag tycker att det är märkligt att han samtidigt är så upprörd över att vår nomineringsgrupp Centerpartiet, använder en beteckning som på ett ärligt och tydligt sätt klargör och redovisar vår syn på dessa frågor.

Vi i Centerpartiet är mycket tacksamma över att vi som är engagerade i kyrkan har en samsyn med partiet när det gäller frågor som rör svaga och utsatta grupper.

Kyrkovalet har de senaste åren haft ett katastrofalt lågt valdeltagande och jag tror inte att det beror på bristande intresse för kyrkans verksamhet. Jag tror att det i stället beror på att väljarna inte tror att det betyder något vilken nomineringsgrupp de röstar på.

Det är därför viktigt att väljarna får veta vilken värdegrund som nomineringsgrupperna har och att det kan skilja mycket när det gäller frågor om människors lika värde, syn på flyktingmottagande, inställning till samkönade äktenskap med mera.

Att i princip bara föra fram ett gemensamt argument för nomineringsgruppen, att den är partipolitiskt oberoende säger inte något. Det är i grunden bara ett billigt populistiskt argument, som bygger på politikerförakt men inte säger något om nomineringsgruppens människosyn och respekt för andra människor.

Sluta därför att misstänkliggöra andra gruppers ärliga vilja att arbeta för en levande kyrka. Jag, och jag vet att det är många andra som tycker likadant, upplever det djupt kränkande att vårt ärliga engagemang för kyrkan kritiseras och misstänkliggörs eftersom vi tydligt redovisar vår politiska värdegrund.

Sluta smutskasta dem som engagerar sig, försök i stället se kyrkovalet som ett bra tillfälle att få flera att engagera sig. Kyrkan behöver dem.

Nils-Åke Sandström ( C )

Tavelsjö