C-krav: Fortsatt stöd för ensamkommande och EU-migranter

Fortsatta stödinsatser för ensamkommande som beviljats uppehållstillstånd och akutboende för EU-migranter. Det var två av de yrkanden som Centerpartiet la under onsdagens Individ- och familjenämnd i Umeå.

Under gårdagens Individ- och familjenämnd (IFN) i Umeå la Centerpartiet två yrkanden för att nå kommunfullmäktiges övergripande mål – att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 invånare år 2050. Samt för att nå IFNs mål om att möjliggöra och stärka människors förutsättningar att leva ett självständigt liv. Centerpartiet vill att kommunen ser till att ombesörja att ensamkommande som beviljats uppehållstillstånd får fortsatta stödinsatser så som boende och ett vuxenstöd mot självständighet. Nämndens beslut resulterade tyvärr i ett avslag.

- Det går att fråga sig om detta innebär att Socialdemokraterna vill att den skattefinansierade välfärden ska ersättas av frivilligsamhället. Vad händer då med det kommunala ansvaret? Det innebär att Socialdemokraterna gör en rejäl ambitionssänkning för kommunens mottagande av ensamkommande som beviljats uppehållstillstånd, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande Individ och familjenämnden.

Centerpartiet yrkade även att kommunen ska ombesörja akutboende för EU-migranter under årets kallaste månader (1 november till 30 april), samt att mötesplatsen Make sense ska permanentas, som bland annat finns för att underlätta för att hålla hygien, och att erbjuda ett förebyggande arbete mot människohandel.