Avlasta Umeås undersköterskor

Insändare publicerad i VK 180828. Många undersköterskor/vårdbiträden lämnar Umeå kommun för jobb i privata vårdbolag och andra arbeten.

Ordförande för Äldrenämnden Janet Ågren stod i fullmäktige och sade att tanken är att anställa mer sjuksköterskor inom vård och omsorg pga av brist på undersköterskor.
Jag höll på ramla av stolen då jag hörde hennes uttalande att anställa mer sjuksköterskor.

Det behövs inte fler sjuksköterskor i särskilda boenden för SSK delegerar massor med uppdrag till undersköterskorna, att ge alla mediciner, ta blodtryck, puls, blodsockerstatus, omläggningar, feberkurvor, att skriva in alla iakttagande om brukarnas hälsa varje dag i Treserva (journalsystem).

Undersköterskorna gör ett fantastiskt jobb som kräver kompetens inom områden som nutrition, demenssjukdom, psykisk ohälsa, multisjukdomar.
Vårdpersonalen ska hinna med att sköta omvårdnaden, göra alla ovanstående saker som SSK delegerat, ordna med alla måltider, matningar, diska bort. Förhoppningsvis också ha tid med en promenad/utevistelse.

Dessutom ska vårdpersonalen göra matbeställningar, beställa kontinenshjälpmedel.
Sköta städning av alla brukares rum, städa allmänna ytor på avdelningarna, tvätta åt samtliga som bor på avdelningen.
Vid anhörigas besök så ser de följande: För lite personal och alldeles för många arbetsuppgifter, hos brukarna ser de ångest, rädsla, tystnad, sorg, ovisshet.

Kommunen måste bry sig om vårdpersonalen för att de ska stanna och att de får vara delaktiga. Personalen utför ett beundransvärt arbete. Men med sådana arbetsförhållande orkar snart ingen arbeta inom äldreomsorgen.

Många slutar för det är inte rimligt att vårdpersonalen ska jobba varannan helg dessutom med delade turer. Sjuksköterskorna jobbar bara var 6:e helg, det är nåt att införa för undersköterskorna också!!
Det finns många utbildade undersköterskor i kommunen, men som väljer andra jobb pga
dåliga arbetsvillkor, dåliga scheman och låga löner.

Vi har många underbara nysvenskar som kommit till Umeå och valt att jobba i vården och de gör ett mycket väl utfört arbete.

Det behövs mer händer inom äldrevården men inte mer sjuksköterskor utan avlasta undersköterskorna/vårdbiträden med personal som tar hand om städ, tvätt m m.

Solveig Granberg. Centerpartiet
Undersköterska