Nyvalda presidieledamöter i kommunen

Nyvalda viceordföranden. Från vänster: Robert Axebro, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Fredrik Elgh, kulturnämnden; Maja Westling, miljö- och hälsoskyddsnämnden; Sven-Olov Edvinsson, kommunfullmäktige; Solveig Granberg, jämställdhetsutskottet; samt Anna-Karin Sjölander, tekniska nämnden.

 

Under dagens kommunfullmäktigesammanträde i Umeå valdes de nya ledamöterna för kommunens styrelser och nämnder. Det betyder att Centerpartiet numer innehar sex vice ordförandeposter, vilket ger ett betydande inflytande över den politik som förs i nämnderna.

- Vi gick till val på ett brett valprogram med politik för hela kommunen, den har vi nu fått ännu större möjligheter att genomföra, säger Mattias Larsson, gruppledare.

I och med det det ökade förtroendet från väljarna får Centerpartiet inte bara fler presidieposter, utan även en bredare representation i samtliga nämnder. En majoritet av de nyvalda ledamöterna och ersättarna är dessutom gröna i politiken i dubbel bemärkelse, något Larsson ser som en styrka.

- I valet kunde vi tydligt se att Centerpartiet går hem hos många nya grupper som traditionellt inte är centerpartistiska. Av den anledningen känns det extra bra att vi breddat gruppen förtroendevalda för Centerpartiet i kommunen, avslutar Larsson.

De nyvalda vice ordförandena är Solveig Granberg, jämställdhetsutskottet; Robert Axebro, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Fredrik Elgh, kulturnämnden; Maja Westling, miljö- och hälsoskyddsnämnden; samt Anna-Karin Sjölander, tekniska nämnden.