Ska Umeå kommun verkligen censurera sina hyresgäster?

Uttervägens hjältar, internationellt prisade för sitt arbete med att krossa fördomar om personer med funktionshinder, har censurerats av Umeå kommun. Detta rapporterade Sveriges Radio P4 Västerbotten om igår.

- Det här är verkligen ett sätt att osynliggöra individer, säger Maja Westling, ledamot i kommunfullmäktige för Centerpartiet. Man ska naturligtvis tänka sig för innan publicering, men att kommunen går in och förbjuder sina hyresgäster att publicera bilder från sin vardag är käpprätt åt skogen fel.

Öppenhet och transparens är två ledord som Centerpartiet i Umeå ofta lyfter. Just Uttervägens hjältar är ett bra exempel på hur man kan jobba med öppenhet och transparens för att synliggöra och skapa acceptans för individer som historiskt gömts undan.

- Vi måste hela tiden komma ihåg att kommunen styrs av politiken, och att vi politiker har fått ett förtroende från våra uppdragsgivare - medborgarna. Vi har ett ansvar att förvalta. Därför kommer vi från Centerpartiet alltid stå upp för de enskilda individerna, avslutar Westling.

Med anledning av det uppmärksammade inslaget har Centerpartiet lämnat in en interpellation till kommande kommunfullmäktigesammanträde. Läs interpellationen här: Ska Umeå kommun verkligen censurera sina hyresgäster? , 77.5 kB.