Insändare: "Ekonomiskt oförsvarbart och samhällsfarligt”

Insändare av Nils-Åke Sandström, publicerad i Västerbottens Folkblad 11 februari 2020.

Med en enda rösts övervikt avslogs Sverigedemokraternas oansvariga förslag att riksdagen skulle beordra Vattenfalls ledning att avbryta avvecklingen av Ringhals 2 och 1. Så nära var det att den rostiga reaktorn Ringhals 2 även i fortsättningen skulle ha fått läcka ut radioaktivt vatten, skriver Nils-Åke Sandström, Tavelsjöcentern.

Den mycket allvarliga olyckan som för nio år sedan drabbade Ringhals 2 är ett tydligt exempel på hur nära en katastrof med en härdsmälta vi ständigt befinner oss med kärnkraft. Lyckligtvis klarade brandmännen att släcka elden och det, som skulle ha kunnat bli en katastrof för stora delar av Sverige, begränsades till en vattenskada och ett års stillestånd. Men eftersom man ännu inte lyckats reparera bottenplattan släpper den fortfarande igenom radioaktivt vatten. Olyckan är ett exempel på hur svårt det är att gardera sig mot den mänskliga faktorn. Som säkert många minns var det bara en kvarglömd dammsugare, som vållade olyckan och man hade inte ens dragit ur sladden från den, när reaktorinneslutningen skulle provtryckas.

Vid omröstningen härom veckan fick SD stöd av M, KD och L. Att KD ställde upp var inte särskilt överraskande, Ebba Busch vill ju till varje pris hålla sig väl med SD för att kanske få en ministerpost. Men för Moderaternas väljare måste det uppfattas som ett allvarligt avsteg från Moderaternas traditionellt ansvarsfulla politik och många ser det nog enbart som ett desperat och ansvarslöst försök att härma SD utan att ta hänsyn till riskerna och ekonomin.

Och aldrig tidigare har väl en partiledare för Moderaterna ropat på politiker för att de skall köra över en företagsledning, som beslutat att lägga ner en verksamhet, som den anser ekonomiskt oförsvarlig och som dessutom är samhällsfarlig. Detta kan också vara en förklaring till Moderaternas tillbakagång i de senast mätningarna. Den tidigare ministern Mikael Odenberg (M) sade i Aktuellt den 19 december att folk inte längre känner igen partiets politik när Kristersson ständigt stöder SD:s förslag och nu hoppat av energiöverenskommelsen.

Förutom riskerna med gamla rostiga reaktorer skulle det vara negativt för satsningarna på de förnybara energislagen sol, vind och biogas, eftersom det skapar osäkerhet. Marknaden måste kunna lita på att det finns fasta spelregler om de skall våga investera.

Moderaterna brukar också ofta framhålla hur viktigt det är att inte subventionera energi, varje energislag skall bära sina kostnader. Men trots att kärnkraften är vårt allra mest subventionerade och mest riskfyllda energislag, vill M tillsammans med SD och KD fortsätta att stödja den i stället för att satsa på förnybara alternativ.

Nils-Åke Sandström, Tavelsjöcentern