Nämndsinitiativ: Tillåt restauranger att hålla öppet även efter att tiden för alkoholförbud är passerad

UPPDATERING: Den 24 februari 2021, efter att detta förslag lades i nämnden, har Folkhälsomyndigheten kommit med nya restriktioner för att minska smittspridningen. De innehåller bland annat en bestämmelse om att serveringsställen, oavsett om de serverar alkohol eller ej, inte får ha öppet efter 20.30 (dvs de måste stänga för dagen). Från Centerpartiet i Umeå uppmanar vi självklart alla att följa de nya restriktionerna.

 

På dagens (18 februari 2021) sammanträde med Miljö- och hälsoskyddsnämnden väckte Centerpartiet genom Maja Westling ett nämndsinitiativ om att tillåta restauranger att låta gäster sitta kvar även efter att tiden för alkoholförbud (20.00) har passerat. Eftersom ärendet måste beredas röstade nämnden om ifall så skulle ske. Förslaget fick stöd av Moderaterna och Liberalerna, vilket tyvärr inte räcker för att få en majoritet.

- Otroligt tråkigt att de rödgröna inte ens ville se ärendet beredas till ett kommande möte, det visar bara på deras otroligt låga uppfattning om vikten av restauranger som går bra, som ger oss ett rikt kulturliv och som dessutom bidrar till att hålla centrum levande även kvällstid, säger Maja Westling, vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Nämndsinitiativ: Tillåt restauranger att hålla öppet även efter att tiden för alkoholförbud är förbi

I Åre har socialnämndens ordförande på delegation fattat beslut om att Åre kommun inte längre ser det som förenligt med gällande lagstiftning att kräva utrymning i samband med tiden för alkoholförbudet.

Beslutet innebär i praktiken att efter att tiden för alkoholförbudet inträtt kan serveringsstället låta gästerna vara kvar i lokalen och sitta kvar vid sina bord fram till dess att serveringsstället ska vara utrymt enligt det vanliga serveringstillståndet. Men efter 20.00 (enligt regeringens beslut om alkoholförbud 20.00) får endast mat, lättdryck (max 2,25 volymprocent) och folköl (max 3,5 volymprocent) serveras. Efter 20.30 får inga alkoholhaltiga drycker finnas på borden, och restaurangerna måste vid tillsyn kunna visa att det inte serverats några alkoholhaltiga drycker utom folköl efter 20.00.

Här går att läsa mer om vad Åre kommun har beslutat och vad det innebär:

https://are.se/naringslivjobb/serveringstillstand-tobaksforsaljning/skarpta-restriktioner-for-alkoholforsaljning

Vi ser det som ett enkelt sätt för Umeå kommun att möjliggöra för företag i restaurangbranschen att hålla igång sin verksamhet. Många krögare upplever idag att det är svårt att få gäster att komma tillbaka om de måste utrymma och hålla lokalen stängd 1 timma efter avslutad servering av alkohol. Folkhälsomyndigheten skriver själva att ” Syftet med bestämmelsen om utrymning är att motverka att gäster beställer stora mängder alkoholdrycker strax innan serveringstidens slut och sitter kvar och dricker dessa lång tid efter att sluttiden för servering har passerat.” Vi tycker dock att man kommer runt detta med beslutet om att det efter 20.30 inte får finnas alkoholhaltiga drycker på borden.

Självklart ska den servering som sker efter alkoholförbudet följa de krav som finns om trängsel etc kopplat till pågående pandemi.

Centerpartiet yrkar utifrån ovanstående:

  • Att tillåta serveringsställen att, så länge begränsning att servera alkohol enligt förordningen (2020:956) gäller, låta sina gäster sitta kvar även efter den tidpunkt då alkohol inte längre får serveras.
  • Att ärendet bereds snarast.

 

Nämndens beslut blev med röstsiffrorna 4-7 att inte bereda ärendet för vidare hantering.