Centerpartiet presenterar politik för framtidens äldreomsorg i Umeå

På kretsstämman antogs det politiska programmet Framtidens äldreomsorg i Umeå. Nu är de sista justeringarna färdiga och vi kan presentera programmet i sin helhet.

I ett led att utveckla, bredda och fördjupa Centerpartiets politik har en programgrupp jobbat med äldrefrågorna under 2020. Arbetet har letts av våra ledamöter i äldrenämnden, som tillsammans med engagerade medlemmar nu tagit fram ett program för Centerpartiets lokala politik inom äldreområdet 2021-2030.

- När vi påbörjade arbetet var det ingen som visste att en pandemi lurade bakom hörnet. Covid-19 har verkligen fått upp äldrefrågorna på bordet, därför känns det extra relevant att vi kunnat ta fram ett program som fördjupar våra ställningstaganden på just det området, säger Åke Gustafsson, C-ledamot i Äldrenämnden som varit delansvarig för programgruppen.

Programmet täcker in de frågor inom äldreområdet som kommunen har rådighet över. En viktig fråga som lyfts handlar om boendesituationen för äldre.

- Umeås äldre har idag större behov av omvårdnad än de i jämförbara större städer. Därför är det otroligt viktigt att vi har en god samhällsplanering som underlättar ett aktivt liv, både fysiskt och mentalt, för en frisk befolkning högre upp i åldrarna, säger Stina Fahlgren, C-ledamot i Äldrenämnden som tillsammans med Åke ansvarat för att leda programgruppen.

Äldreprogrammet är det första större politiska program som tas fram av förtroendevalda tillsammans med medlemmar. Planen framöver är att ta fram program inom alla politiska områden.

Här kan du ta del av hela det äldrepolitiska programmet: Framtidens äldreomsorg i Umeå. , 829 kB.