Budget för 2024: Fokus på skola och äldreomsorg

- Vi fokuserar på skola och äldreomsorg i en svår ekonomisk tid, säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå.

Så kan man sammanfatta Centerpartiets budgetförslag för Umeå kommun. Centerpartiet väljer att föreslå oförändrad skattesats och ett överskottsmål på 0,5% för att ha en liten buffert om ekonomin ytterligare försämras. Det gör att det är välfärdsnämnderna som prioriteras främst när det kommer till ramfördelningen, men samtliga nämnder får en utökad ram jämfört med tidigare år.

Vidare lägger Centerpartiet förslag på några uppdrag riktat till specifika nämnder, detta handlar i stor utsträckning om att färdigställa/genomföra sådant som redan är påbörjat samt att stärka och utveckla den kommunala servicen i hela kommunen, inte bara i Umeå tätort. Några exempel är:

  • Uppdra till Äldrenämnden att utreda införandet av ett geografiskt organiserat system för äldreomsorgen. Vilket bland annat innebär bättre tillgång på äldreomsorg utanför tätorten.
  • Uppdra till Fritidsnämnden att tillse att fotbollstältet kommer upp.
  • Uppdra till För- och grundskolenämnden att säkerställa tillgången på förskoleplatser även utanför tätorten.
  • Uppdra till Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden att säkerställa tillgångne på kommunala tomter i hela kommunen.

- Förutsättningarna för budget 2024 hör till de tuffaste jag upplevt, vi går från ett rekordöverskott i kommunen till rejält kärva tider. Tyvärr så spär regeringens passivitet på situationen. Den samlade kommunsektorn skulle behöva rejält utökade statsbidrag för att klara av de kommande åren på ett bra sätt, så även Umeå trots att vår ekonomi är bättre än de flesta kommuners, säger Mattias Larsson, gruppledare.

- En budget handlar ju inte bara om mängden pengar det handlar också om vad man gör med dem. Vi väljer i vår budget att fokusera på åtgärder som förbättrar tillgången på service i hela kommunen, vi tycker landsbygden är styvmoderligt behandlad, trots att tillväxtmöjligheterna är minst lika bra där, avslutar Mattias Larsson.

Här kan du läsa hela Centerpartiet budgetförslsg för 2024: Budget för 2024 , 813.8 kB.