2018-2022

Här finns de motioner, interpellationer och frågor som lämnades in av våra fullmäktigeledamöter under mandatperioden 2018-2022. Klicka på namnet för att läsa hela dokumentet som pdf (öppnas i ny flik/fönster).

sol-has-bg

Motioner

När

Inlämnad av

Namn

Svar

2018

Maja Westling

Att bygga i trä , 108.4 kB.

Bifall

2019

Anna-Karin Sjölander

Handlingsplan vid brott i skolan , 76.8 kB.

Besvarad

2019

Eric Bergner & Fredrik Elgh

Cykelväg Täfteå-Innertavle , 69 kB.

Besvarad

2019

Alliansens gruppledare

Motverka osund konkurrens i Umeå , 95.3 kB.

Besvarad

2019

Anna-Karin Sjölander

Barnkonventionen svensk lag 2020 , 80.3 kB.

Besvarad

2019

Maja Westling

Ändring av Kommunfullmäktiges arbetsordning , 70.9 kB.

Bifall

2020

Alliansens gruppledare

Säkerställ LOV i Umeå - Även i praktiken

Avslag

2020

Alliansens gruppledare

Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun , 219.4 kB.

Avslag

2020

Anna-Karin Sjölander

Psykisk ohälsa - Umeå Sveriges bästa folkhälsa 2020? , 104.3 kB.

Besvarad

2020

Alliansen

Anlita logopeder i äldreomsorgen , 110.2 kB.

Delvis bifall

2021

Maja Westling

Pensionssamtal för nyanställda , 62.1 kB.

Besvarad

2021

Mattias Larsson, Robert Axebro

& Maja Westling

Begränsad digital mötestid för kommunanställda , 65.1 kB.

Avslag

2021

Anna-Karin Sjölander & Maja Westling

Årskort kollektivtrafik för kommunanställda , 182.1 kB.


2021

Anna-Karin Sjölander & Sara Häggström

Handledarskap , 193.5 kB.


2021

Anna-Karin Sjölander

En barn- och ungdomsvänligare kommun , 238.2 kB.


2021

Sven-Olov Edvinsson & Mattias Larsson

Ingen ovaccinerad personal i kommunens patientnära vård- och omsorgsverksamheter , 324.4 kB.


2022

Anna-Karin Sjölander

Kompensation för extra insatser under pandemin , 267.8 kB.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.