Nytt kommunalråd och bifall till P-skiva och kolonilotter

Vid dagens kommunfullmäktige valdes Anna Frej (s) till nytt kommunalråd. Centerpartiet Vännäs fick gehör för en del av våra motioner. Fullmäktige gillade vår motion om kolonilotter i Vännäsby samt Treklöverns motion om P-skiva. Svårare var det att förstå majoritetens negativa inställning till trygghetsboende och förmånscykel. Glädjande var att en majoritet i fullmäktige, treklövern samt V och Mp, ansåg att vår motion om fyra avdelningars-förskolor förtjänade en korrekt beredning.

P-skivan

Parkering av bilar längs gatorna i Vännäs och till viss del Vännäsby, upplevs allt mer som ett problem. Frågan utreds och i det arbetet tar man med förslaget om P-skiva samt datumparkering för att stimulera Vännäsborna att parkera sina bilar på rätt plats.

Fler trygghetsboenden

Majoriteten hängde upp sig på språket i motionen och yrkade avslag samt uppmanade oss att skriva en ny motion, vilken vi lämnade in vid dagens möte.

4-avdelningsförskolor

Kommunstyrelsen föreslog avslag utan någon som helst motivering. Vi yrkade återremiss för att få till stånd en beredning av ärendet. Treklövern fick stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet och nådde på så sätt majoritet för en återremiss.

Förmånscykel

Trots att utredningen visade att det visserligen fanns kostnader, men att de var försumbara i relation till de vinster för folkhälsa, miljö och Vännäs kommun som den goda arbetsgivaren föreslog KS avslag. Under en lång debatt framkom det tydligt att majoriteten ser detta som något onödigt bling bling och inte den satsning på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet som vi ser. Miljöpartiet röstade med oss, men det räckte inte för att få bifall för förslaget. -Jag tror det är första gången majoriteten går emot en utredning där ledningsgruppen har förslagit bifall säger Ulf Eriksson (C), Oppositionsråd. Vi reserverade oss mot beslutet.

Koloniträdgård och kolonilotter

Majoriteten gillade vår motion så till den grad att vi till och med kunde se den detaljplan som pekade ut avsett område i Vännäsby.

Fyra nya motioner

Fullmäktige godkände att fyra nya motioner från Treklövern väcktes

  • Fler trygghetsboenden, nu föreslår vi utredning,
  • Särskild plats för körning – för att motverka störning från motorintresserad ungdom och samtidigt ta deras intresse på allvar,
  • Inför Rättviksmodellen vid livsmedelskontroller – dvs debitera kostnad per timme efter uppdrag och inte före,
  • Inför tjänstegaranti – utred vilka tjänster vi kan ställa garantier för och vad vi kan ställa för garanti för dessa.

Vi fortsätter att arbeta för ett ännu mer attraktivt Vännäs där medborgare och medarbetare har ett lika värde vare sig de bor på landet eller i tätorterna.

Fullmäktigegruppen genom Sofia Blomquist