Anne Sténs årets företagande kvinna

Anne Sténs är ett gott exempel på en närodlad entreprenör som lägger ner stor energi på att lyfta fram Vännäs goda sidor. Maria Olofsson och Ulf Eriksson överlämnar priset och beskriver betydelsen av tunnbröd som ett band mellan nutid och dåtid och en kunskap som är väl värd att bevara.

Anne Sténs har genom sitt företag Stenstorpet erbjudit godsaker och tunnbröd tillagade vid den egna gården. Hon är också engagerad i föreningen Lokalt och nära mat och hantverk som sätter Vännäs på kartan som en kommun med en mångfald av mat och hantverksföretagande. Det känns bra att kunna lyfta fram en sådan stark kvinna som exempel under Vännäsgalan 2020.

Motivering till priset

Professionellt lokalt mathantverk finns i Vännäs genom Anne Stens förtjänst. Det skapar inspiration och ger synergieffekter i och utanför kommunen. Anne är en orädd entreprenör som drivs av lusten och glädjen i sitt arbete. Anne är även en av de viktiga personerna i föreningen "Lokalt och nära" som aktivt arbetar med att synliggöra värdet av hantverk och företagande. 2020 år pris som ”Årets företagande kvinna” går därmed till Anne Stens Stenstorpet. Vi tackar dig och gratulerar!

Tidigare pristagare

Centerpartiet Vännäs har delat ut pris till årets företagande kvinna vid Vännäsgalan 2020. Priser delas ut till en kvinna som driver ett företag i Vännäs med ett närodlat och hållbart entreprenörsskap. Vi väljer att lyfta företagande kvinnor eftersom företagandet är en viktigt för ett samhälle och företagande kvinnor ofta förblir osynliga då de verkar inom andra branscher än män.

2017 Karin Olsson

2018 Melina Karlsson

2019 Viktoria Svensson

2020 Anne Sténs