En stark grön ekonomi

Centerpartiet i Västernorrland vill ha en stark grön ekonomi i hela länet.
Vi arbetar för:

 • att bibehålla och öka den goda tillgången på förnybar el i länet genom bland annat satsningar på solenergi.
 • att öka produktionen av förnyelsebara drivmedel.
 • att fastighetsskatten på industri- och elproducerande fastigheter ska tillfalla den bygd där värdena skapas.
 • att utveckla besöksnäringen i länet.
 • att stärka de lokala livsmedelsproducenterna och öka länets självförsörjningsgrad och därmed också krisberedskap.
 • att minska regelkrånglet för små och medelstora företag exempelvis i livsmedelsbranschen
 • att inrätta minst en service- och trygghetspunkt i varje kommun för att säkra tillgången på grundläggande service på landsbygden vid omfattande samhällsstörningar.
 • att möjliggöra gårdsförsäljning av lokala drycker.
 • att säkra tillgången på snabbt bredband i hela länet.
 • att dubbelspår byggs längs hela Nya Ostkustbanan och att Mittbanan och Ådalsbanan rustas för både gods- och persontrafik.
 • att vägunderhållet på länets vägar prioriteras och att Trafikverket vidtar andra säkerhetshöjande åtgärder än hastighetssänkningar.
 • att det ska vara enkelt att tanka förnybara drivmedel var man än befinner sig i länet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.