En stark liberal demokrati

Bild

Centerpartiet i Västernorrland vill ha en stark liberal demokrati i hela länet
Vi arbetar för:

 • att mänskliga rättigheter och individens frihet och självbestämmande är grunden för alla politiska beslut .
 • att Västernorrland aktivt välkomnar nya invånare och besökare oavsett ursprung.
 • att värna och stärka nationella minoritetsgruppers rättigheter och inflytande.
 • stärkt samverkan mellan kommun, region, myndigheter, näringsliv och utbildningssystem för att nyanlända och utlandsfödda snabbare ska komma ut i arbetslivet och integreras i samhället.
 • att regionen och kommunerna blir bättre på att kommunicera och föra dialog med såväl medborgare som företag inför beslut och genom processer.
 • att fler statliga jobb etableras i Västernorrland.
 • att den lokala kulturen lyfts och utvecklas såväl som kitt i lokalsamhället som besöksanledning.
 • att föreningsliv, folkbildning och övrigt civilsamhälle ges förutsättningar att vara aktiva och medskapande i samhällets olika processer för utveckling och tillväxt.
 • att brottsförebyggande arbete stärks och att polisens synlighet i lokalsamhället ökar.
 • nolltolerans mot våld i nära relationer.
 • att kulturens fria roll värnas.
 • att möjliggöra tillgång till ett brett kulturutbud oavsett var i länet man bor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.