En vård och omsorg av hög kvalitet

Centerpartiet i Västernorrland vill ha vård och omsorg av hög kvalitet i hela länet.
Vi arbetar för:

 • satsningar på folkhälsa, rehabilitering, förebyggande och hälsofrämjande arbete.
 • ökat antal timmar fysisk aktivitet i skolorna.
 • ökad samverkan och särskilda satsningar för att främja ungas psykiska hälsa.
 • ökad kontinuitet och bättre tillgänglighet i hälso- och sjukvården vilket ger kortare köer.
 • stärkt krisberedskap inom vård, omsorg, hälso- och sjukvård.
 • satsningar på digitalisering, e-hälsa och en utvecklad vård och omsorg på distans.
 • bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och högre löner för personal inom vård, omsorg, hälso- och sjukvård.
 • minskat beroende av stafettpersonal inom primärvård och specialistvård.
 • fast omsorgskontakt med rätt kompetens och en ökad kontinuitet bland personalen inom vård och omsorg.
 • att samverkan mellan kommun och region stärks för fungerande vårdkedjor och en utvecklad nära vård i hela länet.
 • öppenhet för en mångfald av utförare inom kommunal vård och omsorg.
 • väsentligt mer resurser till primärvården (hälso- och vårdcentralerna) och ett utvecklat vårdval.
 • att trygga akutsjukvården i hela länet, med tre sjukhus som utvecklas i samverkan med varandra och sjukhusen i norra sverige.
 • att det ska finnas starka lokala ledningar vid länets tre sjukhus med tydliga mandat.
 • att sjukhusen i länet kan drivas på entrepenad med uppdrag från såväl region som andra aktörer.
 • fler vårdval och en öppenhet för andra utförare inom specialistvården (sjukhusvården).
 • att utveckla kvinnosjukvården i hela länet.
 • att stärka vården före, under och efter graviditet i hela länet och erbjuda möjlighet till förlossning i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.