EN TRYGGHET OCH VALFRIHET GENOM HELA LIVET

Även om äldre invånare överlag är nöjda med sin omsorg i Sundsvall behöver kvaliteten höjas. Kvalitet kan handla om möjligheten till ett aktivt liv, socialt umgänge och att som gammal slippa att möta flera olika personer i sitt hem. Det kan även handla om att själv få välja vem som kommer och städar i hemmet, vilken boendeform man önskar eller vilken del av kommunen man vill bo i.

Bild

En trygg och tillgänglig vård av hög kvalitet är viktigt för alla som är i behov, men framför allt för den som är gammal och svårt sjuk. Idag finns stora brister i hur vården fungerar för äldre och samarbetet mellan kommunen och regionen behöver förbättras för en nära vård.

I Sverige är personer över 75 år särskilt utsatta för ensamhet. Otillgängliga bostäder och en otrygg närmiljö riskerar att isolera människor i sina hem. Ensamhet kan också skapa en känsla av otrygghet. Vi vet att ensamhet kan försämra livskvaliteten avsevärt och hos äldre kan det inte bara medföra en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens, utan även för psykisk ohälsa.

För att skapa en mer tillgänglig och tryggare vård vill vi utveckla den nära vården för Sundsvalls äldre genom förstärkt samverkan mellan kommunen och regionen. Många äldre och sjuka kan få en trygg vård i sina hem och den utvecklingen behöver göras i samarbete med regionens sjukvård.

Den digitala utvecklingen ger helt nya möjligheter att göra vården och omsorgen mer tillgänglig, effektiv och säker för patienten. Det innebär att många äldre kan bo kvar hemma och få en tryggare vardag i sina egna hem. E-hälsa och välfärdsteknik ger också nya möjligheter att erbjuda en likvärdig vård och omsorg i hela kommunen.

Det är en självklarhet att alla ska kunna känna trygghet på äldre dagar och kommunen måste bli bättre på att ge äldre en trygg vardag och samhörighet. Centerpartiet vill också se till att seniorer själva kan få större inflytande över sina liv, samtidigt som det skapas fler möjligheter för social gemenskap och delaktighet i närområdet och även genom digitala verktyg.

Centerpartiet vill under de kommande fyra åren:
  • stärka samverkan med regionen för en nära vård för de äldre
  • utveckla valfriheten för de äldre i Sundsvall
  • att användandet av digital teknik inom vård och omsorgen ökar
  • se samarbeten med andra aktörer för att utveckla trygga hem och sociala sammanhang för äldre
  • skapa möjlighet till måltidsgemenskap i hemtjänst och på boenden för att minskad ensamhet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.