Interpellation Linnéagården


Kommunen äger sedan en tid tillbaka Linnéalokalen med tillhörande biograf i Kolbäck. Möteslokalen med kök är det bra verksamhet i och med möjlighet för föreningar att hyra dagtid, men biografdelen är lite utnyttjad.

Med anledning av detta frågar Centerpartiet:

Hur mycket kostar biografen/år?

Finns det planer på att hyra ut till kulturarrangemang eller annan verksamhet för att därmed få intäkter?

Eller är det rivning som återstår?

Kolbäck den 2014-11-21

Marianne Avelin………………………

Centerpartiet

Svar från ordf. i Tekniska nämnden på nedanstående interpellation

Kostnaden för driften av Linneagården i Kolbäck uppgår till omkring fyrahundra kronor kvadratmetern, då räknat på hela byggnadsytan på ca: elvahundra kvadratmeter.

Angående de outnyttjade lokalerna i byggnaden som näms i interpellationen, så finns det möjligheter att hyra lokalerna för föreningar och övriga intressenter som vill nyttja dem.

I dagsläget finns inga planer att riva dessa lokaler.