Motion Barnpilot

Barnpilotverksamhetens syfte är att vuxna ska våga se och agera när barn far illa.

Yrkande

Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige besluta

att genoföra en utredning om det framgångsrika konceptet Barnpilot, som startades och drivs i Västerås, även kan etableras i Hallstahammars kommun.

Bakgrund

Barnpilotverksamhetens syfte är att vuxna ska våga se och agera när barn far illa, eller riskerar att göra det. Barnpilotverksamheten är en del av Västerås stads förebyggande arbete. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med Landstinget i Västmanland och med Polisen. Verksamheten startade som ett projekt 2003 för att senare bli en permanent verksamhet i Västerås. Grunden för Barnpilotverksamheten är FN:s konvention om barnets rättigheter.


Barnpiloterna är vuxna som i sitt arbete kommer i kontakt med barn. Det kan vara lärare, men också exempelvis kvartersvärdar hos det kommunala bostadsbolaget etc. Barnpiloterna får en speciell tredagarsutbildning i hur man ska hjälpa barn som far illa och sprida kunskapen till kollegerna. Flertalet utbildade barnpiloter anger att det har gett dem kurage att våga göra/agera. Alla träffar dem har i områdena ger mycket när dem kan bolla och ge varandra stöd och råd hur man ska hantera problem. Anmälningarna till Socialtjänsten i Västerås har ökat de senaste åren, och det har delvis att göra med barnpiloterna, trodde samordnaren Urban Pettersson i en intervju.
Vid ett studiebesök på en förskola i Hallstahammars kommun angav verksamhetschefen att de efterfrågade ett barnpilotsinitiativ i kommunen. Vilket jag anser som en anmälan till att det finns brister i detta område vilket jag ser som alarmerande. Därav ber jag om en utredning om det finns möjlighet att starta ett barnpilotsprojekt i form av utbildningar i Hallstahammars kommun.

Läs mer om projektet:
http://www.xn--frebyggarcentrum-mwb.se/v%C3%A5ra-verksamheter/barnpilot-19233409

Och på sociala medier:

https://www.facebook.com/Barnpilotverksamheten-i-Västerås-1410004895902895/timeline/