Motion brist på tomter

Det börjar bli efterfrågan på tomter i vår kommun

· Vi har köpt in mark för ändamålet så då är det dags att sätta igång projekteringen. Det område som borde vara attraktivt är Kyrkbyn. Det ligger nära stationen om man arbetar främst i Eskilstuna och Västerås.

· Tiden att åka med tåg till Västerås tar 12 minuter från station till station.

· Den tiden tar det också om man bor i ytterområdena i Västerås.

· Med tanke på det arbete som behövs för att planera och färdigställa ett område så börjar det bli hög tid att börja.

·· Vi yrkar

· Att projekteringen av Kyrkbyområdet startar under året.·

· Kolbäck den 21 febr. 2016-02-21

· Marianne Avelin