Motion friskvård

Medellivslängden i vårt land ökar och vi ser på statistiken att i vår kommun blir vi fler som passerar både 70-80-90-årsstrecket.

Det är viktigt att vi håller oss friska så länge som möjligt. Att den multisjuka delen av vårt liv blir kort. Ett sätt att leva ett friskt liv på gamla dar är aktiviteter och på Hjärtpunkten i Kolbäck är det någon form av träff varje dag. Det finns möjlighet att styrketräna på egen hand, det finns cirkelträning, studiecirklar och caféverksamhet.

Hjärtpunkten är en mycket värdefull plats för dom äldre.

Men det är ingenting som är så bra att det inte går att göra det bättre.

En aktivitetspark utanför Hjärtpunkten och en Hälsans stig vore önskvärt även i Kolbäck.

Det kommer en hel del nyinflyttade till vår kommun som behöver enklare jobb för att komma in i samhället eller många som har gått arbetslösa länge.

Nog finns det arbetskraft.

Centerpartiet yrkar

Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att iordningsställa en aktivitetspark och en Hälsans stig i Kolbäck.

…………………………

Marianne Avelin