Motion om laddstolpar

Elektrifiering kommer att utgöra en viktig del i övergången till en fossiloberoende fordonsflotta. Centerpartiet föreslår därför att kommunen bygger upp kompletterande ladd-stolpar som en viktig del för en hållbar ladd-infrastruktur i hela landet.

Elbilsförsäljning går snabbt framåt men idag är det få platser som har en hållbar ladd-infrastruktur. Om man tittar på de försök till sammanställningar som gjorts finns flest ladd-stolpar i Stockholm, Västra Götaland och Jämtland. Övriga landet har inte kommit riktigt lika långt.

Jag och Centerpartiet i Hallstahammar föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på vart ladd-stolpar kan byggas runt om i vår kommun.
  • Att ta fram förslag på finansiering med hjälp av nuvarande möjlighet till delfinansiering från staten

Hallstahammar 2016-05-18

Anna Gunstad Bäckman
Centerpartiet