Interpellation

Underlätta etableringen för privata förskolor- ett led för Hallstahammars kommun att vårda sitt varumärke

Alternativ barnomsorg är en
självklarhet i så gott som hela Sverige. I vissa fall sätter dock
kommunpolitiker käppar i hjulen när driftiga entreprenörer vill förverkliga
sina pedagogiska idéer och erbjuda barn och föräldrar valfrihet inom
barnomsorgen. Något som minskar såväl företagsamheten som valfriheten och som
medför en negativ utveckling i kommunen.

Hallstahammars kommun har två
privata etablerade förskolor och nio kommunala. En av de kommunala förskolorna
ligger i Strömsholm och en i Kolbäck. Om dessa kommunala förskolor har någon
speciell inriktning står inte på kommunens hemsida. De privata förskolorna
ligger båda i Hallstahammar. Den ena privata förskolan har en profilering som
är miljö och mat, arbetar för certifieringen Grön Flagg
och den andra
har inriktning på musik och musikens möjligheter att
utveckla/stimulera barns kreativitet och lärande. Jag vet att flera vill
starta och etablera fler förskolor i olika delar i Hallstahammars kommun, men
har bemötts med luddig information och uppgifter om hur de kan gå till väga. Det
har vittnats om att vid förfrågningstillfället till kommunen att det är svårt
och otroligt dyrt att planlägga om fastigheter till förskoleverksamhet. Detta
bemötande kan få många att backa från sin dröm att få starta en
förskoleverksamhet med en speciell inriktning.

Om Hallstahammars kommun har
flera olika inriktningar och alternativ barnomsorg så stärker det Hallstahammar
kommuns varumärke och stärker attraktiviteten. Då Hallstahammar rankas som en
topprankad företagskommun enligt kommunen själv, hur rimmar detta med att det
vittnas om etableringssvårigheter och dåligt bemötande från kommunen gällande
uppstart av privata förskolor?

Med hänvisning till
ovanstående önskas svar på följande frågor:

- Hur ser kommunen på
etableringar av privata och alternativa förskolor i kommunen?

- Hur säkerställer Hallstahammars
kommun att en rättvis och informativt svar från kommunen ges samt vägledning
till dem som vill starta privata förskolor?

- Hur ser kommunen på att anordna
sin förskoleverksamhet till olika alternativa, attraktiva inriktningar

Anna Gunstad-Bäckman