Barnpilotverksamhet.

Anna Gunstad-Bäckman ställer en interpellation i KF. och frågar varför motionen om barnpilotverksamheten inte har blivit besvarad. Motionen lämnades in 2015.

Med tanke på barn bästa börjar det bli dags för ett svar!