Motion till KF

Huskurage-räddar liv .

Runt 20 personer dör varje år till följd av våld

Det uppskattas
att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller
tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare
eller nuvarande man.

I majoriteten
av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets
fyra väggar. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra
jämställdhetspolitiska målet och något som vi självklart vill bidra till. Att
bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett
jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv.

Utöver våldet
som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200.000 barn i Sverige
upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där
det förekommer våld. Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det
är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Därför finns Huskurage.

Huskurage är en
ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer.
Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen
Nina Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande
arbete.

Metoden går ut
på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa
omtanke och omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det hela är alltså
civilkurage, i husen där vi bor.

Att införa
Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar
om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. policyn
består av:

·
Knacka
på hos grannen.

·
Vid
behov hämta hjälp av andra grannar.

·
Ring
polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Policyn kan
spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med
Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage
vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår vet att de inte
längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till att vi tillsammans
skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt
från våld.

En rad
bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage.

Centerpartiet i
Hallstahammars kommun vill att Huskurage införs som norm i kommunens
bostadsbolag, samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage
och att vi tillsammans ansvarar för utbildningsinsatser och implementering av
policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv.

Vi yrkar:

Att Hallstahammars kommun inför
Huskurage i kommunens bostadsbolag samt verkar för att privata fastighetsägare
gör detsamma.

Att Hallstahammars kommun genomför
utbildnings- och informationsinsatser så att implementering sker snarast.


Centerpartiet i Hallstahammar

Anna Gunstad
Bäckman

Sari Svanström

Marianne Avelin