Svar på motion Huskurage- räddar liv

Kommunfullmäktige beslutar 19 febr.

Att bifalla motionen på så sätt att man rekommenderar AB Hallstahem att införa Huskurage enligt motionärens förslag, samt

att rekommendera AB Hallstahem att verka för att övriga fastigheter i kommunen inför Huskurage enligt motionärens förslag.