MOTION TILL KF

Ett finare Kolbäck

2017-05-30

MOTION TILL HALLSTAHAMMARS
KOMMUNFULLMÄKTIGE:

Ett
finare Kolbäck

Kolbäck är ett otroligt fint
område och är attraktivt att bo och verka i. Vi har en otroligt fin natur
omkring oss och har flera fina områden. Vi har invånare som består av många
personer i olika åldersspann som bor i olika områden i Kolbäck. Vi har fulla skolor
samt förskola som vittnar om många barnfamiljer i Kolbäcksområdet.

Men vi har flera ytområden som
står och förfaller. Vi har den belysta grusplanen bortanför Herrevad som är en
avstjälpningsplats nu, den förfallna volleybollplanen vid Tunboskolan/Strandgården
samt hockeyrinken vid Vallmobadet. Dessutom framför Kolbäcksborna att de gärna
vilja ha infarter till orten som ser välkomnade ut och som symboliserar den
fina ort som Kolbäck är.

Ett förslag från Centerpartiet är
att rusta upp och förfina dessa förfallna områden så att de blir attraktiva för
de som bor i området. Dessa förfallna platser kan bli allt från
allaktivitetsplan, aktivitetspark med intilliggande grillplats, nischad
lekplats etc samt dessutom få finare infarter till Kolbäck.

Därför föreslår Centerpartiet i
Hallstahammar:

-
Att utreda vad dessa tre områden (vid Herrevad,
Tunbo/Strandgården och Vallmorinken) kan användas till och hur dessa områden
kan förfinas utifrån invånarnas önskemål.

-
Att utreda om infarterna till Kolbäck kan uppföras och
förfinas på ett mer välkomnande sätt så att det ska synas att man kommer till
detta fina samhälle, gärna en utredning med tex utställartävling tillsammans
med invånarna.

Kolbäck 170530

Centerpartiet i Hallstahammar

Anna Gunstad Bäckman

Sari Svanström