MIKROPLASTER

Mälaren

Mälaren Kungsör


Höga halter mikroplater i Mälaren oroar. Plastrester, även kallat Mikroplatser är ett omfattande miljöproblem som förstör det marina ekosystemet.

Havs- och vattenmyndigheten uppmätte 2016 mycket höga halter mikroplater i Mälaren, högre än i Östersjön. Mikroplaster är små platsartiklar som sprids i våra sjöar och hav. Plats är långlivad och nedbrytningen i naturliga miljöer kan ta hundra till tusen år, om de ens försvinner.  Mot bakgrund av detta föreslog centerpartiet år 2016 att Kungsörs kommun ska införa inköpsförbud mot rengörings- och hygienprodukter som innehålller mikroplatser. Nu har motionen vunnit gehör och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att dessa produkter ska fasas ut. Det är ett viktigt steg för att få stopp på spridningen av plats till våra sjöar och hav i avvaktan på lagstiftning.

Länk till rapporten https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2016-09-21-sotvatten-2016.html

Nya provtagningar görs av Mälarens Vattenvårdsförbund.

 

//Madelene Fager, Oppositionsråd