Rapport från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hade möte igår med en fullspäckad agenda och beslut om fler medborgarförslag, motioner, budgetramar, kultur-och fritidspolitiskt program och mycket mer.

Vi fick inledningsvis en redovisning av kommunens näringslivsutvecklare som berättade om Kungsör näringsliv. I Kungsör finns 700 företag, majoriteten småföretag inom jord-och skogsbruk följt av tillverkning. Bara under 2017 statade 46 nya företag. Väldigt bra tycker vi. Kungsörs företag är en viktig del i utvecklingen av Kungsör. Vad det gäller kommunens företagsklimat finns det däremot mer att önska. Kommun har förbättrat sig men ligger fortfarande i bottenskiktet i svenskt näringslivs rankning på plats 265 av 290. Här finns det mer att göra. En näringslivsstrategi för Västra Mälardalen har tagits fram. Det som behövs är däremot en lokal strategi.

Efter redovisningen gick vi igen ärendena. Här berättar vi Centerpartiets syn i några frågor.

Bland medborgarförslagen fanns ett förslag om att den nya Kungörsskylten längs E20 bör moderniseras. Bra att frågan lyfts för här finns det betydligt mer att önska. Den här historien verkar aldrig få ett slut. Nu hoppas vi att kommunen reder ut detta så att den skylt som är inköpt kan användas.

Medborgarförslaget om att renovera Runnabäckens promenad längs Kungsörsleden var också uppe för behandling. Vi yrkade självklart bifall till medborgarförslaget. Majoriteten valde att förhala ärendet och återremitterade frågan för vidare utredningen. Nu kommer förslaget inte kunna avgöras förrän efter sommaren. Vi anser inte att denna fråga behöver ytterligare utredning. Den här delen av Kungsörsleden anlades 1994 och används flitigt av invånare dagligen och ska enligt vår mening rustas upp. Det är en uppskattad led som behöver skötas. Arbete har ju dessutom redan påbörjats med några nya trappräcken så vi förstår inte varför det ska vara så svårt för majoriteten att bestämma sig!

Vi fick en redovisning av ekonomin och det ser ut att gå bra för kommunen även detta år. Vi fick däremot inte någon redovisning av hur det går med målen, beklagligt.

Nya mål för kommunfullmäktige diskuterades. Lite märkligt att detta tas före ny mandatperiod och att mål som inte är uppfyllda revideras. När det överskottsmålet för kommunen ville majoriteten sänka målsättningen från 1,5 % till 1 %. Utifrån att kommunen har gjort bra resultat de senaste åren förstår vi inte rikligt resonemanget. Grunden för vår gemensamma välfärd är en ansvarsfull ekonomiskt politik som ser dagens såväl som framtidens behov. Det finns ingen anledning att spendera mer än man behöver. Alliansen föreslog et överskottsmål på 1,5 procent. Ett nytt mål om en fossilfri fordonsflotta diskuterades. Här anser centerpartiet at det vore bättre med ett bredare mål som inte enbart riktar in sig på kommunens fordonsflotta. Det finns så mycket mer att göra inom miljö- och klimatarbetet. Dessutom har fullmäktige redan antagit en målsättning för en fossilfri fordonsflotta. Vi ser fram emot debatten i kommunfullmäktige.

Vi fick även ett förslag till budgetramar för 2019-2021. Ett mycket dåligt förslag som enbart bidrar till ökade kostnader. Frågan är när kommunen ska börja ta ansvar för de skattepengar som årligen kommer in till kommunkassan. En ansvarfull politik handlar inte bara om att spendera. Det handlar om att visa på resultat och måluppfyllelse och här har vi sett alldeles för lite. Alliansen yrkade avslag och lägger ett eget ramförslag som bromsar kostnadsutvecklingen. Vi vill ha ett överskottsmål på 1,5 procent och ett effektiviseringskrav på 2 procent. För att vi ska klara den kommunala ekonomin framöver behöver kommunen redan nu ställa om och se hur man kan bedriva verksamheten på ett effektivare sätt.

Ett nytt Kultur- och fritidspolitiskt program beslutades med bra komplettering jämfört med tidigare. Synd att så få var delaktiga i processen bara. Vi yrkade på tillägg om att utveckla våra naturleder och det vann gehör. Bra, inte minst utifrån att det verkar vara väldigt oklart kring ansvarsfördelning och skötseln av våra naturleder.

Kommunfullmäktige träffas den 18 juni för beslut.